LOG IND
LOG UD

Bordpladernes miljøbelastning

For at fremme vores bæredygtighedsmål har vi fået gennemført en LCA (Life Cycle Assessment) af vores nøgleprodukter for at vurdere deres aftryk i forhold til energi, vand, affald og drivhusgasser i produktets fulde livscyklus.

 

Hvad er en LCA?

Livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment eller LCA) er en holistisk metode til at vurdere bordpladernes miljøbelastning gennem hele deres livscyklus, herunder:
– udvinding af råmateriale
– fremskaffelse af naturressourcer
– transport til DFI-Geisler på Mors
– fremstilling af produktet
– distribution til forbrugeren
– brug af produktet (inklusiv vedligeholdelse og reparation)
– End of life

Bordpladernes CO2 aftryk

En bordplade fra DFI-Geisler er et godt valg i alle henseender, også når det handler om belastningen af klimaet. Nedenstående diagram viser forskellige typer bordpladers samlede CO2-aftryk i hele deres livscyklus, dvs. råmateriale, transport, produktion, distribution, brugstid og end-of-life.

Læs hele rapporten her indeholder: Komposit, Massivtræ, Laminat, Kompaktlaminat, keramik og natursten

Læs rapporten for Fibertops her:

Bordpladernes livscyklus

Vi lægger vægt på at minimere vores miljøbelastning hele vejen gennem produktets livscyklus.
Læs mere om vores bæredygtighedstiltag her

Læs mere om vores LCA-rapport her