LOG IND
LOG UD

Massivtræ livscyklus

Indvirkning på klimaændringer i de forskellige livscyklusfaser