LOG IND
LOG UD

Massivt trä livscykels

Påverkan på klimatförändringen i de olika livscykelfaserna