LOG IND
LOG UD

Bänkskivornas miljöpåverkan

För att främja våra hållbarhetsmål har vi genomfört en LCA (Life Cycle Assessment) av våra nyckelprodukter för att bedöma deras fotavtryck vad gäller energi, vatten, avfall och växthusgaser under produktens hela livscykel.

 

Vad är en LCA?

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment eller LCA) är en holistisk metod för att bedöma bänkskivornas miljöpåverkan under hela deras livscykel, däribland:
– utvinning av råmaterial
– anskaffning av naturresurser
– transport till DFI-Geisler på Mors
– tillverkning av produkten
– distribution till konsumenten
– användning av produkten (inklusive underhåll och reparation)
– End of life

Bänkskivornas CO2-avtryck

En bänkskiva från DFI-Geisler är ett bra val i alla avseenden, även när det gäller belastningen på klimatet. Nedanstående diagram visar det sammanlagda CO2-avtrycket hos olika typer av bänkskivor under hela deras livscykel, dvs råmaterial, transport, produktion, distribution, nyttjandeperiod och livslängd.

Bänkskivornas livscykel

Vi lägger vikt vid att minimera vår miljöpåverkan under produktens hela livscykel.
Läs mer om våra hållbarhetsåtgärder här

Läs mer om vår LCA-rapport här