LOG IND
LOG UD

Kompositstens livscykels

Påverkan på klimatförändringen i de olika livscykelfaserna