LOG IND
LOG UD

Hållbarhet.

För oss- för dig

– och för framtiden

Bänkskivor och hållbarhet

DFI-Geisler ingår i den internationella kökskoncernen Ballingslöv International. Därmed följer vi koncernens övergripande hållbarhetsstrategi – samtidigt som vi följer vårt hjärta och sunt förnuft, som är en självklar del av att vara människa och ett företag på Limfjordsön Mors.
Sammantaget anknyter våra många hållbarhetsinitiativ till 4 av FN:s 17 globala mål.
För att producera våra bänkskivor så ansvarsfullt som möjligt, arbetar vi kontinuerligt för att minimera vår energiförbrukning, vår vattenförbrukning och vårt avfall.
Vi använder numera uteslutande grön el i hela fabriken, och mer än 80 procent av processvattnet vi använder för att producera stenbänkskivorna renas och återanvänds.
Vi har dessutom gått över till LED-belysning i produktionsområdena.
De ansträngningar vi gjort löpande för att få produktionen och förbrukningen hos DFI-Geisler mer hållbar (världsmål 12), visar sig tydligt i vårt CO2-utsläpp.
Sedan 2018 har vi varje år dokumenterat vår klimatpåverkan för både Ballingslöv International och DFI-Geisler.
bæredygtighedsrapport 2022 se
DFI-Geislers drygt 200 medarbetare är vår viktigaste tillgång, och det gör att vi tar väl hand om dem.

För att få reda på om vi gör det tillräckligt bra, deltar vi varje år i världens största medarbetarundersökning ”Great Place to Work”.

Samtidigt fokuserar vi alltid på hälsa, välbefinnande och säkerhet på arbetsplatsen.
Ett bra exempel på detta är vår användning av rörelsekonceptet OfficeFit, som ger kontorsanställda tillgång till olika ergonomiska verktyg, till exempel kontorscyklar.
træ og tømmer zoom

CO2-målen

På koncernnivå har Ballingslöv ett mål om att minska det totala CO2-avtrycket år 2022 med 40 procent jämfört med 2018. Därefter är ambitionen att vi år 2030 ytterligare  halverar koncernens avtryck jämfört med 2022.
Med de åtgärder som vi genomför på Mors, räknar vi med att uppnå resultat som är ännu bättre än koncernens mål.

Plantering av träd

För att lägga ytterligare kraft bakom minskandet av vårt CO2-avtryck, engagerar vi oss i trädplantering. Vi planterar minst ett nytt träd för varje bänkskiva i massivt trä som vi producerar. Och det blir många …

Hållbart skogsbruk
 

Varenda träskiva som lämnar fabriken på Mors är idag FSC-certifierad.
Det gäller såväl bordsskivor i massivt trä som vårt standardsortiment i laminat.
Vad spånskivorna anbelangar innehåller de för övrigt minst 75 procent avfallsvirke från danska återvinningsanläggningar.

Livscykelanalyser

Hittills har livscykelanalyser (LCA) utarbetats för att beräkna CO2-utsläppet för 3 av våra huvudprodukter: massivt trä, laminat och kompositsten. Under hösten 2020 och våren 2021 kommer liknande livscykelanalyser att finnas tillgängliga för de övriga huvudprodukterna. Det ger full insyn och gör det möjligt för varje köksköpare att göra ett informerat val när personen väljer en bänkskiva – även vad gäller hållbarhet.
Både som företag och individ ska man uppföra sig väl och behandla andra människor på ett rättvist och respektfullt sätt.
Ett sådant förhållningssätt är ingen nyhet – och särskilt inte här på Mors.
Däremot har detta nyligen fastställts i en uppförandekod.
Det är ett stort arbete som beskriver i detalj hur vi och våra leverantörer ska agera inom olika områden.
Våra medarbetare har alla undertecknat att de kommer att följa denna uppförandekod (Code of Conduct).
Detsamma gäller för de leverantörer som årligen säljer varor och tjänster till DFI-Geisler för ett visst belopp.
Hos ett slumpmässigt urval av dessa leverantörer pågår ytterligare granskningar (revisioner) som utförs av en tredje part. Och här lämnas ingen pardon; om man inte lever upp till det överenskomna förhållningssättet är samarbetet med DFI-Geisler över.