LOG IND
LOG UD

Bæredygtighed.

For os – for dig

– og for fremtiden

Benkeplater og bærekraft

DFI-Geisler er en del av det internasjonale kjøkkenkonsernet Ballingslöv International. Vi følger derfor konsernets overordnede bærekraftstrategi – samtidig som vi følger hjertet og sunn fornuft, som er en helt naturlig del av å være menneske og virksomhet på øya Mors i Limfjorden.
Mange av våre bærekrafttiltak tar utgangspunkt i 4 av FNs 17 bærekraftsmål.
For at vi skal kunne produsere benkeplatene våre så ansvarlig som mulig arbeider vi kontinuerlig med å minimere energiforbruk, vannforbruk og svinn.
Vi bruker i dag utelukkende grønn strøm på hele fabrikken, og over 80 prosent av prosessvannet vi bruker til å produsere steinbenkeplatene, blir renset og gjenbrukt.
Vi har i tillegg skiftet til LED-belysning i produksjonsområdene.
Tiltakene vi kontinuerlig har iverksatt for å gjøre produksjonen og forbruket hos DFI-Geisler mer bærekraftig (bærekraftsmål 12), går tydelig frem av vårt CO2-regnskap.
Siden 2018 har vi hvert år dokumentert vårt karbonfotavtrykk for både Ballingslöv International og DFI-Geisler.
bæredygtighedsrapport 2022 dk
DFI-Geislers mer enn 220 medarbeidere er vår viktigste ressurs, og derfor passer vi godt på dem.
For å få tilbakemeldinger om vi gjør det godt nok, deltar vi hvert år i verdens mest brukte medarbeiderundersøkelse, Great Place to Work.
Samtidig har vi hele tiden fokus på sunnhet, velvære og sikkerhet på arbeidsplassen.
Et godt eksempel er vår bruk av bevegelseskonseptet OfficeFit, som gir kontormedarbeiderne tilgang til forskjellige ergonomiske apparater, blant annet kontorsykler.
træ og tømmer zoom

CO2-målsetninger

På konsernbasis har Ballingslöv en målsetning om å redusere det samlede CO2-avtrykket i 2022 med 40 prosent sammenlignet med 2018. Etter det er ambisjonen at vi i 2030 ytterligere skal halvere konsernets avtrykk i forhold til 2022.
Med de tiltakene vi gjennomfører på Mors, forventer vi å oppnå resultater som er enda bedre enn konsernets mål.

Planting av trær

Vi planter minst ett nytt tre for hver benkeplate vi produserer i massivtre. Og det er mange …

Bærekraftig skogdrift 

Hver eneste treplate som forlater fabrikken på Mors, er i dag FSC® -sertifisert.
Dette gjelder bordplater i heltre samt vårt standardsortiment i laminat.
Når det gjelder sponplatene inneholder de minst 75 prosent renset avfallstre fra danske gjenbruksstasjoner.

Livssyklusanalyser

Hittil er det utarbeidet livssyklusanalyser (LCA) med beregning av CO2-utslipp for tre av våre hovedprodukter: massivtre, laminat og komposittstein. I løpet av høsten 2020 og våren 2021 vil tilsvarende livssyklusanalyser bli tilgjengelige for de øvrige hovedproduktene. Det gir full transparens og gjør det mulig for enhver kjøkkenkjøper å velge benkeplater på et kunnskapsbasert grunnlag – også når det gjelder bærekraft.
Både som virksomhet og individ skal man oppføre seg ordentlig og behandle andre mennesker på en rettferdig og respektfull måte.
Den tilnærmingen er ikke noe nytt, og slettes ikke her på Mors.
Men den har nylig blitt nedfelt i våre etiske retningslinjer.
Dette er omfattende retningslinjer som i detalj beskriver hvordan både vi og leverandørene våre skal oppføre seg på forskjellige områder.
Medarbeidere våre har alle skrevet under på at de vil etterleve disse etiske retningslinjene (Code of Conduct).
Det samme gjelder leverandørene som hvert år selger varer og tjenester til DFI-Geisler for over et visst beløp.
Hos tilfeldig utvalgte av disse leverandørene får vi i tillegg utført løpende kontroller (audits) av en tredjepart. Og det er ingen kjære mor: Lever man ikke opp til den avtalte adferden, er samarbeidet med DFI-Geisler over.