LOG IND
LOG UD

FNS VERDENSMÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Klimaendringer, overforbruk av ressurser, økende mengder avfall osv. setter kloden under press. I 2015 vedtok FN 17 verdensmål for bærekraft, som frem til 2030 skal sette kursen mot en mer bærekraftig utvikling både for menneske og planeten vi bor på. Alle land har skrevet under på å støtte FNs verdensmål for bærekraftig utvikling.
Vi støtter mange av verdensmålene for bærekraftig utvikling gjennom en målrettet innsats for å skape bærekraftige benkeplater, gode arbeidsplasser og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. Samlet sett er alle målene viktige, men vi fokuserer vår innsats på de områdene hvor vi kan oppnå best effekt.

FOKUS PÅ 4 VERDENSMÅL

Overordnede mål: Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting samt anstendig arbeid til alle.
Våre mer enn 220 medarbeidere er vår viktigste ressurs, og derfor passer vi godt på dem. For å få tilbakemeldinger om vi gjør det godt nok, deltar vi hvert år i verdens mest brukte medarbeiderundersøkelse, Great Place to Work.
Samtidig har vi hele tiden fokus på sunnhet, velvære og sikkerhet på arbeidsplassen. Et godt eksempel er vår bruk av bevegelseskonseptet OfficeFit, som gir kontormedarbeiderne tilgang til forskjellige ergonomiske apparater, blant annet kontorsykler.
Mål-8-RGB
mal-12-rgb
Overordnede mål: Sikre bærekraftig forbruk og bærekraftige produksjonsformer
For at vi skal kunne produsere benkeplatene våre så ansvarlig som mulig arbeider vi kontinuerlig med å minimere energiforbruk, vannforbruk og svinn med mer. Les mer her >>
Vi bruker i dag utelukkende grønn strøm på hele fabrikken, og over 80 prosent av prosessvannet vi bruker til å produsere steinbenkeplatene, blir renset og gjenbrukt.
Vi har i tillegg skiftet til LED-belysning hos DFI-Geisler.
Vår kontinuerlige innsats for å gjøre produksjonen og forbruket hos DFI-Geisler mer bærekraftig, går tydelig frem av vårt CO2-regnskab.
Siden 2018 har vi hvert år dokumentert vårt CO2.
Overordnede mål: Handle raskt for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse
På konsernbasis har Ballingslöv en målsetning om å redusere det samlede CO2-avtrykket i 2022 med 40 prosent sammenlignet med 2018. Etter det er ambisjonen at vi i 2030 ytterligere skal halvere konsernets avtrykk i forhold til 2022.
Med de tiltakene vi gjennomfører på Mors, forventer vi å oppnå resultater som er enda bedre enn konsernets mål.
Som en ekstra innsats for å redusere CO2-avtrykket vårt, er vi med på å plante trær. Vi planter minst ett nytt tre for hver benkeplate vi produserer i massivt tre. Og det er mange … Siden 2018 har vi hvert år dokumentert vårt CO2.
Mål-13-RGB
Mål-16-RGB
Overordnede mål: Støtte fredelige og inkluderende samfunn, gi alle adgang til rettssikkerhet og bygge opp effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
Både som virksomhet og individ skal man oppføre seg ordentlig og behandle andre mennesker på en rettferdig og respektfull måte.
Hos DFI-Geisler har vi derfor utarbeidet etiske retningslinjer (Code of Conduct), som beskriver i detalj hvordan vi og våre leverandører skal handle på ulike områder.
Hos tilfeldig utvalgte av disse leverandørene får vi i tillegg utført løpende kontroller (audits) av en tredjepart. Og det er ingen kjære mor: Lever man ikke opp til den avtalte adferden, er samarbeidet med DFI-Geisler over.

Samlet sett er
alle målene viktige, og derfor
jobber vi fortsatt målrettet
med å
støtte
flere av FNs verdensmål for
bærekraftigutvikling gjennom en
målrettet innsats for å skape
bærekraftige benkeplater, gode
arbeidsplasser oganstendige
arbeidsforhold i
hele verdikjeden.