LOG IND
LOG UD

VÅR

STRATEGI FOR

BÆREKRAFTIG

På vei mot en bærekraftig fremtid

Bærekraft handler om balanse. I vårt forbruk av ressurser. I vårt utslipp av drivhusgasser. I måten vi produserer på. Og i måten vi håndterer avfallet vårt på.
Hos DFI-Geisler arbeider vi kontinuerlig med å optimalisere alle de nevnte parameterne. Med å redusere avtrykkene som er en uunngåelig konsekvens av å produsere benkeplater.
Hos DFI-Geisler arbeider vi kontinuerlig med å optimalisere alle de nevnte parameterne. Med å redusere avtrykkene som er en uunngåelig konsekvens av å produsere benkeplater.
Nå kunne vi selvfølgelig velge den lettvinte løsningen og lansere en «grønn kolleksjon» med benkeplater som er laget av gjenbruksmaterialer. Vi foretrekker imidlertid en annen vei. En vei hvor vi med bredest mulig fokus streber atter å klima- og miljøoptimalisere kjerneproduktene våre og de tilhørende prosessene. Og en vei hvor vi i tillegg til ressursforbruk og ingredienser ser på produktenes holdbarhet ut fra mottoet: Lengre holdbarhet => redusert forbruk => mindre avtrykk.
Vi kaller det balansert bærekraft. Helt enkelt.
«I de senere årene har vi arbeidet med å gjøre bærekraft til en integrert del av vår forretningsstrategi. På den måten kan vi bidra positivt til CO2-regnskapet og bli enda mer bærekraftige enn i dag.»

 

Lars Langkjær, adm. direktør
DFI-Geisler-direktør-Lars-Langkjær

Våre ambisjoner og mål for en bærekraftig utvikling

Bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. Som Skandinavias ledende benkeplateprodusent har vi en størrelse og innflytelse som gir oss en unik mulighet til å foran og påvirke markedet, våre kunder og våre leverandører i en mer bærekraftig retning. Vi tenker bærekraft bredt og inn i alt vi foretar oss. Stort som smått.

Vi fokuserer på 3 kjerneverdier:

VI TAR VARE PÅ MILJØET

  • Sirkulær design
  • Reduksjon av CO2-utslipp
  • Redusert vannforbruk
  • Bærekraftig skogbruk
mandogdame

VI TAR VARE PÅ MENNESKER

  • Vi støtter medarbeidere
  • Vi støtter lokalomilijøet
overenskomst håndtryk

RESPEKTFULL FORRETNINGSETIKK

  • Ansvarlige medarbeidere
  • Ansvarlig samarbeid med leverandører

Vi tar vare på miljøet

kisspng-chart-graph-of-a-function-infographic-information-stock-market-5ac2c6f1e44102.1131968215227143539349

Reduksjon av CO2-utslipp

Målet er å redusere CO2-utslippene med 70 % i 2022.
Bunnlinje 2018 – 1.852 tonn
Målet i 2022 – 555 tonn
træ

Bærekraftig skogbruk

Mål for 2021: 100 % sertifisert tre, sponplater og laminat
CO2-kompensering gjennom skogplanting i lokalområdet.
2020-11-02_16-37-08

Sirkulær design

Målet er må minske deponivarer og løpende finne sirkulære løsninger.
Alle produkter i laminat og massivt tre kan allerede inngå i sirkulære produksjoner.
Dråber2

Redusert vannforbruk

Det er installert gjenvinningsanlegg som reduserer vannforbruket med opptil 80 %.
Det undersøkes muligheter for bruk av regnvann.

 

Vi tar vare på mennesker

adgang-forbudt

Arbeidsskader

Målet for alltid: 0 skader i året
Resultatet 2023 – 1 skade
smiley-glad

Medarbeidertilfredshet

Hvert år deltar vi i konsernets Great Place to Work-undersøkelse.
Safety first, er alltid førsteprioritet
by skilt

Lokalmiljøet

Hvert år støtter vi lokale sportsklubber, arrangementer og veldedighet.
Vi har plantet den første firmaskogen på Mors
tale no

Respektfull forretningsetikk

pexels-fauxels-3184418

Code of Conduct – leverandører

Mål 2022: Alle leverandører > 500 t. DKK har underskrevet Code of Conduct
Bunnlinje 2019: > 1 mill. DKK

 

jorden

Code of Conduct – medarbeidere

Alle medarbeidere underskriver Code of Conduct ved ansettelse.

En del av Ballingslöv International

Som en del av det internasjonale kjøkkenkonsernet Ballingslöv International følger vi konsernets overordnede bærekraftstrategi. I tillegg følger vi hjertet og sunn fornuft, som er en helt naturlig del av å være menneske og virksomhet på øya Mors i Limfjorden.
Les Ballingslöv Internationals bærekraftsrapport her
bæredygtighedsrapport 2023 eng