LOG IND
LOG UD

Benkeplatenes miljøbelastning

For å fremme bærekraftsmålene våre har vi fått gjennomført en LCA (Life Cycle Assessment) av nøkkelproduktene våre for å vurdere deres avtrykk i forhold til energi, vann, avfall og drivhusgasser i hele produktets livssyklus.

 

Hva er en LCA?

Livssyklusvurdering (Life Cycle Assessment eller LCA) er en holistisk metode for å vurdere benkeplatenes miljøbelastning gjennom hele deres livssyklus, herunder:
– utvinning av råmateriale
– fremskaffelse av naturressurser
– transport til DFI-Geisler på Mors
– fremstilling af produktet
– distribusjon til forbrukeren
– bruk av produktet (inkludert vedlikehold og reparasjon)
– End of life

Benkeplatenes CO2-avtrykk

En benkeplate fra DFI-Geisler er et godt valg i alle henseender, også når det handler om klimabelastning. Diagrammet nedenfor viser ulike typer benkeplaters samlede CO2-avtrykk gjennom hele deres livssyklus, dvs. råmateriale, transport, produksjon, distribusjon, brukstid og slutten av levetiden.

Benkeplatenes livssyklus

Vi legger vekt på å redusere miljøbelastningen hele veien gjennom produktets livssyklus.
Les mer om bærekraftstiltakene våre her

Les mer om LCA-rapporten vår her