LOG IND
LOG UD

Trygghetspakke

TRYGGHETSPAKKE

En trygghetspakke er en tjeneste som omfatter oppmåling og montering av benkeplater.
Benkeplatene er en viktig del av ditt nye kjøkken, og vi ønsker at du skal forstå hele prosessen rundt trygghetspakken. I denne folderen kan du lese hvordan trygghetspakken fungerer.
Benkeskapene på kjøkkenet må være monterte før vi kan starte. Deretter kommer en sertifisert montør hjem til
deg for å ta mål av de nye benkeplatene (kun ved trygghetspakke 1 og 2).
Etter kontrollmåling produseres dine benkeplater i henhold til målene. Etter 10-12 arbeidsdager* kommer montøren tilbake og monterer de spesialproduserte benkeplatene som passer akkurat ditt kjøkken.
*) Med forbehold om bestillingsvarer, stålprodukter og produksjonskapasitet. Ta høyde for lengre leveringstid i høyt belastede perioder, som for eksempel ferier.

 

 

 

TOLERANSER

Å bestille trygghetspakke betyr at benkeplatene produseres etter eksakte mål i ditt kjøkken. Det kan alltid forekomme enkelte avvik, for eksempel avvik på mål (spesielt på steinprodukter), avvik på farge og struktur.
 MÅLTOLERANSER
Som produsent av dine benkeplater forholder vi oss til følgende toleranser med tanke på oppmåling, produsering og montering av benkeplatene:
• Benkeplater +/– 2 mm
• Overheng ved dører +/– 2 mm
• Overheng ved gavl+/– 2 mm
• Placering av vask +/– 2 mm
• Placering av komfyr +/– 2 mm
• Utskjärninger +/– 2 mm
• Fugebredde 5 mm +/– 2 mm
(kan være bredere i massivt tre, da treet skal kunne røre seg)

 

VIKTIG NÅR VÅR MONTERING ER FULLFØRT

Etter at montering er ferdig, inklusive fuging (om veggen er klar for fuging), sender vi en sluttrapport til oppgitt e-postadresse. Dersom vi ikke mottar en tilbakemelding i løpet av 3 arbeidsdager betrakter vi monteringen som godkjent.

PROSESSEN HOS DEG VED OPPMÅLING OG MONTERING AV DINE NYE BENKEPLATER

STEG 1: INNLEDENDE INFORMASJON

Når du har bestilt ditt nye kjøkken med benkeplater, inklusive trygghetspakke, vil du motta en e-post med informasjon om hvilken uke som er aktuell for oppmåling av ditt kjøkken. E-posten kommer fra produsenten – DFI Geisler A/S.

STEG 2: BESTILLING AV OPPMÅLINGEN

Du blir kontaktet per telefon ca. 5 dager før oppmåling for å bestemme eksakt dato. Vi setter et intervall på 4 timer. Det betyr at vi for eksempel angir at vi kommer mellom kl. 09:00 og 13:00.
Om du ønsker at montøren skal kontakte deg før avtalt tidspunkt må du avtale dette direkte med montøren. Du mottar en bekreftelse på e-post når tidspunkt for oppmåling er avtalt.

STEG 3: DIN FORBEREDELSE FØR OPPMÅLINGEN

For at montøren skal kunne gjøre en korrekt oppmåling er det viktig at alle skap og dekksider er monterte. Om det er et eksisterende kjøkken er det viktig at de gamle benkeplatene er tatt bort.
Det første montøren gjør før oppmåling er å kontrollere at skapene er korrekt monterte med maks 2 mm toleranse. Skapene skal stå horisontalt og ha en rett linje i front. En trygghetspakke inkluderer oppmåling og montering av benkeplater og eventuelt sprutbeskyttelse over benkeplatene. Den omfatter altså ikke hyller o.l.

STEG 4OPPMÅLINGEN

Om montøren i forbindelse med oppmålingen skulle oppdage utskjæringer, varierende dybde på platene eller andre ting som medfører endringer i prisen du har fått av butikken, vil butikken bli informert om dette, og
de oppdaterer prisen.
I forbindelse med oppmålingen gjør montøren en vurdering om det er mulig å transportere de ferdige platene inn i boligen.
Om tilgang til bolig krever kran eller ekstra personale for transport og montering på grunn av benkeplatenes vekt eller størrelse, kommer de faktiske kostnadene for dette til å legges på prisen.
Vi gjør oppmerksom på at eventuell kameraovervåking av arbeidsområdet SKAL meddeles vår montør før arbeidet påbegynnes. Husk at opptak/bilder fra overvåking er privat materiale og ikke kan deles offentlig uten vårt
samtykke i henhold til gjeldende lov.

STEG 5AVTALE MONTERINGSDAG

Etter oppmåling starter produksjonen av benkeplatene. Etter 10 til 12 arbeidsdager* etter oppmåling er benkeplatene klare for installasjon.

Ca. 5 arbeidsdager før montering blir du kontaktet per telefon for ytterligere informasjon om dag og tidspunkt for montering.

*) Med forbehold om bestillingsvarer, stålprodukter og produksjonskapasitet. Ta høyde for lengre leveringstid i høyt belastede perioder, som for eksempel ferier.

STEG 6MONTERING

Det kommer vanligvis to montører ved montering. Montørene kommer først til å kontrollere om det er transportskader på platene. Deretter monteres benkeplatene inkl. fuger ved ende- og bakkanter, forutsatt at veggene er klare for fuging. Fugingen utføres alltid med svart, hvit eller grå fugemasse. Om det er bestilt planliming av platetopp, utføres dette av montøren dersom platetoppen er klar for installasjon. Vi installerer
ikke platetopper med integrert ventilator, da disse skal installeres av elektriker.
NB: Montøren kobler ikke på vann eller strøm.
Monteringsarbeidet avsluttes ved at benkeplatene rengjøres og det tas en sluttkontroll av både plater og montering. Det er veldig viktig at du beskytter gulvet, ettersom våre montører av sikkerhetsmessige årsaker benytter vernesko. Beskyttelsen på gulvet skal være fast og sklisikker.