LOG IND
LOG UD

Trygghetspakke

DFI-GEISLER TRYGGHETSPAKKE

 En trygghetspakke er en ytelse som inkluderer oppmåling og montering av benkeplater.
Benkeplatene er en viktig del av ditt nye kjøkken og vi ønsker at du kjenner til hele prosessen rundt trygghetspakken.
Med dette heftet vil vi informere om hvordan en trygghetspakke fungerer.
Kjøkkenskapene skal være montert før vi kan gå i gang. En utdannet montør vil deretter komme hjem til deg for å ta mål til de nye benkeplatene (kun Trygghetspakke 1 og Trygghetspakke 2) .
Når kontrollmålene er foretatt, produseres benkeplatene etter våre oppmålinger. 10-12 arbeidsdager* senere kommer montøren tilbake og monterer de spesialtilpassede benkeplater som passer akkurat ditt kjøkken.
*) Med forbehold for bestillingsvarer, stålordrer samt produksjonskapasitet. Det må også forventes lengre leveringstid i pressede perioder, f.eks. ferieperioder.

 

TOLERANSER

 Ved trygghetspakker blir benkeplaten din produsert etter nøyaktig de målene kjøkkenet har. Der vil alltid være noen toleranser, både måltoleranser (særlig for steinprodukter), avvik i farger og skruktur.
 MÅLTOLERANSER
 Som produsent av benkeplater overholder vi nedenstående toleranser ved oppmåling, produksjon og montering av benkeplaten:
• Benkeplater +/– 2 mm
• Overheng ved dører +/– 2 mm
• Overheng ved gavl+/– 2 mm
• Placering av vask +/– 2 mm
• Placering av komfyr +/– 2 mm
• Utskjärninger +/– 2 mm
• Fugebredde 5 mm +/– 2 mm

 

VIKTIG NÅR VÅR MONTERING ER FULLFØRT

 Når monteringen vår er fullført, inkl. fugning (hvis det er bestilt),  oversender vi en sluttrapport direkte til den oppgitte e-postadressen. Med dette anser vi det samlede resultatet av monteringen for godkjent, med mindre vi mottar en e-post i retur om saken innen tre hverdager.

PROSESSEN HOS DEG VED OPPMÅLING OG MONTERING AV DINE NYE BENKEPLATER

STEG 1FØRSTE INFORMASJON

 Når du har bestilt ditt nye kjøkken med benkeplater inkl. trygghetspakke, vil du motta en e-post med informasjon om hvilken uke butikken forventer å utføre oppmåling av ditt kjøkken.

STEG 2: BESTILLING AV OPPMÅLINGEN

Ca. 5 hverdager før vår oppmåler kommer hjem til deg, vil du bli kontaktet per telefon med den presise datoen for oppmåling. Vi avtaler i intervaller på 4 timer. Det vil si at vi varsler at vi kommer f.eks. mellom kl. 09.00 og 13.00.
Hvis du ønsker at montøren kontakter deg før besøket, avtales dette ved denne telefonsamtalen. Når tidspunktet for oppmålingen er avtalt, vil du motta en bekreftelse på det avtalte tidspunktet via e-post.

STEG 3: DIN FORBEREDELSE FØR OPPMÅLINGEN

For at montøren skal kunne foreta en korrekt oppmåling, er det viktig at alle skap inkl. eventuelle endesider er fastmontert. Det første montøren gjør før oppmålingen er å kontrollere at skapene er korrekt montert med maks. 2 mm toleranse. Skap skal stå i vater og på en rett linje i forkant. En trygghetspakke inkluderer oppmåling og montering av benkeplater og eventuelle sprutepaneler. Eventuelle hyller og lignende vil derfor ikke være omfattet.

STEG 4OPPMÅLINGEN

Hvis montøren under oppmålingen hos deg oppdager utskjæringer, endrede benkeplatedybder eller lignende som medfører endringer i benkeplateprisen du fikk oppgitt fra butikken, vil butikken bli informert om dette og oppdatere prisen. Montøren vil også under oppmålingen vurdere om det er mulig å få de ferdige benkeplatene inn i boligen. Dersom adgangsforholdene gjør at det blir nødvendig å bruke kran eller ekstra flyttefolk til løfting/bæring på grunn av f.eks. vekt eller størrelse på benkeplaten, vil de faktiske omkostninger til dette komme som et tillegg i prisen.

STEG 5AVTALE MONTERINGSDAG

Etter oppmålingen av kjøkkenskapene settes benkeplatene i produksjon. Ca. 10-12 hverdager* etter oppmålingen er benkeplatene klare til montering. Ca. fem arbeidsdager før monteringen kontaktes du igjen per telefon for nærmere avtale om dag og tidspunkt for monteringen.
*) Med forbehold for bestillingsvarer, stålordrer samt produksjonskapasitet. Det må også forventes lengre leveringstid i pressede perioder, f.eks. ferieperioder.

STEG 6MONTERING

Ved monteringen vil det normalt komme to montører. Montørene vil begynne med å kontrollere benkeplatene for eventuelle transportskader. Deretter monteres benkeplatene inkl. fuger ved endekanter og bakkanter, dersom veggene er klare til fuging. Det fuges alltid med enten sort, hvit eller grå fugemasse. Dersom det er bestilt, blir også komfyr planlimt av montøren.
MERK: Montøren kobler ikke til vann eller strøm.
Monteringen avsluttes ved avtørking av benkeplatene samt utføring av en sluttkontroll av benkeplatene og monteringen. Det er veldig viktig at dere husker å tildekke gulvene, da våre montører av sikkerhetsmessige årsaker vil være iført vernesko. Tildekkingen skal ligge fast og være sklisikker.