LOG IND
LOG UD

VI TAR VARE PÅ HVERANDRE OG LOKALMILJØET

Et godt arbeidsmiljø

De 220 medarbeiderne hos DFI-Geisler er vår viktigste ressurs. Derfor tar vi også godt vare på dem. For å få tilbakemeldinger om vi gjør det godt nok, deltar vi hvert år i verdens mest brukte medarbeiderundersøkelse, Great Place to Work.
Samtidig har vi hele tiden fokus på sunnhet, velvære og sikkerhet på arbeidsplassen. Et godt eksempel er bevegelseskonseptet OfficeFit, som gir kontormedarbeiderne våre tilgang til forskjellige ergonomiske apparater, blant annet kontorsykler.
officefit

Ansvarlig forretningsatferd

Både som virksomhet og individ skal man oppføre seg ordentlig og behandle andre mennesker på en rettferdig og respektfull måte.
Denne grunnholdningen har vi nedfelt i de etiske retningslinjene, Code of Conduct, som alle våre medarbeidere har underskrevet. Det samme gjelder leverandørene som hvert år selger varer og tjenester til DFI-Geisler for over et visst beløp.

 

 

produktionsbilleder (7)

Vi støtter lokalsamfunnet.

For DFI-Geisler har det stor verdi å høre hjemme på Mors. Og da de fleste av våre 220 medarbeidere kommer fra området, bidrar vi naturligvis til lokale aktiviteter der det gir mening.
Samtidig støtter vi med stor glede områdets unge, dyktige og ambisiøse talenter. Vi har blant annet støttet den lokale sjakkspilleren Jesper Thybo, i tillegg til at vi for øyeblikket støtter Mors Thy Håndbold, Daniel Djernis Nielsen, Kulturmødet Mors, FC Thy Piger og Morsø Golfklub.
skak med reklame

Ny folkeskog

Som et ytterligere tiltak i bestrebelsene på å redusere CO2-avtrykket vårt, planlegger vi å anlegge en folkeskog på Mors. Og vel å merke en skog for alle (ellers ville det jo ikke være en folkeskog).
Vi vil bidra til å redusere klimatrykket, og vil derfor anlegge en firmaskog/folkeskog som skal være tilgjengelig for alle.
Prosjektet er for øyeblikket under utvikling i tett dialog med Growing Tree Network Foundation, som nettopp er kjent for å plante folkeskoger i Danmark.
Nye træer