LOG IND
LOG UD

Et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø

DFI-Geislers arbeidsmiljøpolitikk utgjør grunnlaget for å utvikle og opprettholde et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø hvor medarbeiderne trives.
Som et viktig element i disse bestrebelsene gjennomfører vi en gang i året en arbeidsmiljøundersøkelse.

Våre målsettinger er:

 • At alle ansatte kan utføre sitt arbeid på en sikkerhets- og helsemessig fullt forsvarlig måte.
 • Å forebygge at arbeidsmiljøet skaper slitasje, arbeidsulykker og fravær.
 • Å sikre sunne arbeidsplasser med fokus på nærvær, trivsel og utvikling.
 • At virksomhetens tiltak med henblikk på å fremme arbeidsmiljøet går videre, uansett hva lovgivningen foreskriver.
 • At arbeidsmiljøhensyn trekkes inn ved endringer i tilretteleggingen av arbeidet.
 • At arbeidsmiljøhensyn trekkes inn i investeringer.
 • At arbeidsmiljøpolitikken underbygges av delpolitikk på relevante områder.
De 220 medarbeiderne hos DFI-Geisler er vår viktigste ressurs. Derfor tar vi også godt vare på dem.
For å få tilbakemeldinger om vi gjør det godt nok, deltar vi hvert år i verdens mest brukte medarbeiderundersøkelse, Great Place to Work. Great Place to Work® er den ledende globale aktøren innen utvikling og anerkjennelse av arbeidsplasser som har en kultur som kjennetegnes av en høy grad av tillit.
Samtidig har vi hele tiden fokus på sunnhet, velvære og sikkerhet på arbeidsplassen. Et godt eksempel er bevegelseskonseptet OfficeFit, som gir kontormedarbeiderne tilgang til forskjellige ergonomiske apparater, for eksempel kontorsykler og gummistrikker. Dessuten kan medarbeiderne benytte ergoterapeuter til å optimalisere de ergonomiske aspektene ved arbeidsplassen, herunder veiledning i å justere bord og stoler.
Vi har et sterkt fokus på arbeidssikkerheten i produksjonen vår. Det er blant annet opprettet 3 arbeidsmiljøgrupper som består av 7 representanter fra henholdsvis steinavdelingen, «den andre avdelingen» (tre, laminat med mer) og administrasjonen. Arbeidsmiljøgruppene kan rapportere til arbeidsmiljøutvalget med forslag, forbedringer og andre tiltak.

 

Vi vil ha null arbeidsskader. Punktum!

Forebyggende handlinger i produksjonen

 • Alle sikkerhetsinstruksjoner på maskiner er revidert i 2020 og skrevet up på gult papir for å gjøre dem mer synlige.
 • Det er utarbeidet «Kjemisk APV» i 2020 ved alle prosesser i henhold til ny lovgivning. APV-en erstatter den tidligere bruksanvisningen for arbeidsplassen.
 • Alle sikkerhetsdatablader er oppdatert i 2020. Vi fjerner papirutgaver innen 2021, slik at de i fremtiden kun finnes elektronisk med tilgang fra utvalgte PC-er (og dermed er lettere å holde oppdatert).
 • På våre interne informasjonstavler synliggjør vi løpende hvor mange dager som har gått siden siste rapporterte arbeidsskade. Målet er 0 arbeidsskader.
 • Siden mars 2020 har vi gjennomført månedlige sikkerhetsrunder i alle avdelinger – blant annet for å være mer forebyggende og proaktive.
 • Alle «nesten-hendelser» som vi blir kjent med, analyseres og behandles på samme måte som vi behandler faktiske arbeidsskader.

Forebyggende tiltak på kontoret

 • Mosjonssykler og andre ergonomiske hjelpemidler stilles til rådighet i alle avdelinger på kontoret.
 • Det gjøres løpende bruk av ergoterapeut til å veilede medarbeiderne i justering av bord og stoler for å oppnå best mulig ergonomi.