LOG IND
LOG UD

VI TAR HAND OM VARANDRA OCH VÅRT NÄROMRÅDE

En bra arbetsmiljö

De 160 medarbetarna hos DFI-Geisler är vår viktigaste tillgång. Och därför tar vi väl hand om dem. För att få reda på om vi gör det tillräckligt bra, deltar vi varje år i världens största medarbetarundersökning ”Great Place to Work”.
Samtidigt fokuserar vi alltid på hälsa, välbefinnande och säkerhet på arbetsplatsen. Ett bra exempel på detta är rörelsekonceptet OfficeFit, som ger de kontorsanställda tillgång till olika ergonomiska verktyg, till exempel kontorscyklar.
officefit

Ansvarsfullt företagande

Både som företag och individ ska man uppföra sig väl och behandla andra människor på ett rättvist och respektfullt sätt.
Denna grundläggande inställning har vi fastställt i en uppförandekod, Code of Conduct, som alla våra medarbetare har undertecknat. Detsamma gäller för de leverantörer som årligen säljer varor och tjänster till DFI-Geisler för ett visst belopp.

 

 

produktionsbilleder (7)

Vi stödjer lokalsamhället

För DFI-Geisler ligger det ett stort värde i att ha hemvisten på Mors. Och eftersom de flesta av våra 160 anställda kommer från området, ger vi självklart vårt bidrag till lokala aktiviteter som känns vettiga.
Samtidigt stöttar vi med stor glädje områdets unga, begåvade och ambitiösa talanger. Vi har bland annat gett vårt stöd till den lokala schackspelaren Jesper Thybo, precis som vi för närvarande bland annat stöttar handbollsklubben Mors-Thy Håndbold, motorcrossåkaren Daniel Djernis Nielsen, Kulturmødet Mors, fotbollslaget FC Thy Piger och Morsø Golfklub.
skak med reklame

Ny folkskog

Som ytterligare ett initiativ i ansträngningarna med att minska vårt CO2-avtryck planerar vi att plantera en folkskog på Mors. Och märk väl, en skog för alla (annars skulle det inte vara en folkskog).
Vi vill bidra till att minska klimatavtrycket, och därför tänker vi anlägga en företagsskog/folkskog, som ska vara tillgänglig för alla.
Projektet är för närvarande under utveckling i nära dialog med Growing Tree Network Foundation, som är kända just för att plantera folkskogar i Danmark.
Nye træer