LOG IND
LOG UD

20.000 nya träd på Mors

Med den nya folkskogen kommer vi att bidra positivt till CO2-balansen och bli ett företag som är ännu mer hållbart.

Som en viktig del i vår strategi för att minska DFI-Geislers CO2-avtryck vill vi stödja den lokala naturen. Vi är därför i full gång med att planera en folkskog på Mors. Och märk väl, en skog som förutom att absorbera en väldig massa CO2 ur luften också kommer att vara till glädje för våra medarbetare, deras familjer och andra i närområdet.

Grönare produktion

Varje år producerar DFI-Geisler ett stort antal bänkskivor i massivt trä. Och det var mot den bakgrunden som vi fick idén om att ge tillbaka till naturen med de planerade 20.000 nyplanterade träden i skogen och på så sätt bidra positivt till CO2-balansen.
För närvarande har vi en nära dialog med det danska skogsprojektet Growing Tree Network Foundation, som är kända för att plantera folkskogar i Danmark. Vi räknar därför med att etablera skogen i samarbete med Growing Tree Network, vars grundare är entusiastiska över DFI-Geislers initiativ:
”Moder Jord behöver många nya skogar, och att det i framtiden också kommer att vara möjligt att plantera på privata marker, med hjälp av medel från privatpersoner, stiftelser och företag, är en enorm ”nyckelöppnare” med exponentiell hjälpfaktor. Om kommuner, stat, företag och privatpersoner ska uppnå ett minskningsmål på 70 procent av CO2-utsläppen, kommer även återplantering av företagsskogar och offentliga skogar på privata marker att vara mycket viktigt.”

20.000 träd … till att börja med

Vi börjar med att plantera ca 20.000 träd. Det kräver gott om utrymme, så just nu söker vi en markägare eller bonde med cirka 5 hektar ledig mark, som lämpar sig för skogsplantering.
Som en del av samarbetet kommer markägaren ha rätt att använda skogen och även äga träden. Man kan säga att markägaren får en skog till skänks, med det förbehållet att även allmänheten ska ha tillgång till skogen nu och för all framtid.