LOG IND
LOG UD

Vi stödjer lokalsamhället

Det är viktigt för oss att bidra till ett aktivt och engagerat föreningsliv i de lokalsamhällen där vi bedriver aktiviteter.

Åtskilliga av våra 220 medarbetare kommer från Mors och dess omgivning. Vi ser därför ett stort värde i att vara en del av lokalsamhället. Ett värde som samtidigt åtföljs av ett motsvarande stort ansvar.
För att leva upp till detta ansvar och ge vårt bidrag har DFI-Geisler bland annat valt att stödja unga, begåvade och ambitiösa talanger från området. Dessutom erbjuder vi varje år bistånd till goda lokala krafter som vill göra skillnad för barn och vuxna i deras närområde.