LOG IND
LOG UD

VÅR

STRATEGI FÖR

HÅLLBARHET

Mot en hållbar framtid

Hållbarhet handlar om balans. I vår förbrukning av resurser. Våra utsläpp av växthusgaser. Sättet som vi producerar på. Och hur vi hanterar vårt avfall.
På DFI-Geisler arbetar vi ständigt med att optimera alla dessa parametrar. På att minimera de avtryck som är en oundviklig konsekvens av att producera bänkskivor.
Nu skulle vi givetvis kunna välja den enkla lösningen och starta en ”grön kollektion” med bänkskivor skapade av återvunnet material. Vi föredrar dock att gå en annan väg. En väg där vi med största möjliga fokus strävar efter att klimat- och miljöoptimera våra kärnprodukter och tillhörande processer. Och en väg där vi förutom resursförbrukning och innehållsämnen ser över produkternas hållbarhet enligt principen: Längre hållbarhet => minskad förbrukning => mindre fotavtryck.
Vi kallar det hållbarhet i balans. Helt enkelt.
””Under de senaste åren har vi arbetat på att göra hållbarhet till en integrerad del av vår affärsstrategi. På så sätt kan vi bidra positivt till CO2-balansen och bli ännu mer hållbara än idag.”

 

Lars Langkjær, verkställande direktör
DFI-Geisler-direktør-Lars-Langkjær

Våra ambitioner och mål för en hållbar utveckling

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell. Som Skandinaviens ledande tillverkare av bänkskivor har vi en storlek och ett inflytande som ger oss en unik möjlighet att stå i främsta ledet och påverka marknaden, våra kunder och våra leverantörer i en mer hållbar riktning. Vi fokuserar på hållbarhet i vid bemärkelse, och det påverkar allt vi företar oss. Stort som smått.

Vi fokuserar på 3 grundläggande värden:

VI VÄRNAR OM MILJÖN

  • Cirkulär design
  • Minskat CO2-utsläpp
  • Minskad vattenförbrukning
  • Hållbart skogsbruk
mandogdame

VI VÄRNAR OM MÄNNISKOR

  • Vi stödjer medarbetarna
  • Vi stödjer närområdet
overenskomst håndtryk

RESPEKTFULL AFFÄRSETIK

  • Ansvarsfulla medarbetare
  • Ansvarsfullt samarbete med leverantörer

Vi värnar om miljön

kisspng-chart-graph-of-a-function-infographic-information-stock-market-5ac2c6f1e44102.1131968215227143539349

Minskat CO2-utsläpp

Målet är att sänka CO2-utsläppet med 70 % till 2022.
Utgångsvärde 2018 – 1.852 ton
Mål till 2022 – 555 ton
træ

Hållbart skogsbruk

Mål för 2021: 100 % certifierat trä, spån och laminat
CO2-kompensation genom skogsplantering i närområdet.
2020-11-02_16-37-08

Cirkulär design

Målet är att minska deponiprodukter och kontinuerligt hitta cirkulära lösningar.
Alla produkter av laminat och massivt trä kan redan ingå i cirkulära produktioner.
Dråber2

Minskad vattenförbrukning

Återvinningssystem, som minskar vattenförbrukningen med upp till 80 %, har installerats.
Möjligheten att använda regnvatten undersöks.

 

 

Vi värnar om människor

adgang-forbudt

Arbetsskador

Det eviga målet: 0 skador om året
Resultat 2023 – 1 skada

 

smiley-glad

Medarbetarnöjdhet

Varje år deltar vi i koncernens medarbetarundersökning  – Great Place to Work.
Safety first är alltid första prioritet

 

by skilt

Närområdet

Varje år stödjer vi lokala idrottsklubbar, evenemang och välgörenhet.
Vi har planterat vår första företagsskog på Mors
tale sve

Respektfull affärsetik

pexels-fauxels-3184418

Code of Conduct – leverantörer

Mål 2022: Alla leverantörer > 500t. dkk har undertecknat Code of Conduct
Utgångsvärde 2019: > 1 milj. dkk

 

jorden

Code of Conduct – medarbetare

Alla medarbetare undertecknar uppförandekoden (Code of Conduct) vid anställning.

En del av Ballingslöv International

Som varande en del av den internationella kökskoncernen Ballingslöv International, följer vi koncernens övergripande hållbarhetsstrategi. Dessutom följer vi vårt hjärta och sunt förnuft, som är en självklar sak av att vara människa och ett företag på Limfjordsön Mors.
Läs Ballingslöv Internationals hållbarhetsrapport här

 

bæredygtighedsrapport 2023 se