LOG IND
LOG UD

Trygghetpaket

DFI-GEISLER TRYGGHETSPAKET

Ett trygghetspaket är en tjänst som omfattar uppmätning och installation av bänkskivor.
Bänkskivorna är en viktig del av ditt nya kök och vi vill att du ska förstå hela processen kring trygghetspaketet.
I denna folder kan du läsa hur trygghetspaketet fungerar.
Köksskåpen måste vara installerade innan vi kan börja. Därefter kommer en utbildad montör hem till dig för att ta mått på de nya bänkskivorna (bara vid trygghetspaket 1 och trygghetspaket 2)
Efter kontrollmätning tillverkas dina bänkskivor enligt vår uppmätning. 10–12 arbetsdagar* senare kommer montören tillbaka och installerar de specialtillverkade bänkskivorna som passar just ditt kök.
*) Med förbehåll för beställningsvaror, stålprodukter och tillverkningskapacitet. Räkna med längre leveranstider under högt belastade perioder, som t.ex. semestersäsonger.

TOLERANSER

Trygghetspaket innebär att din bänkskiva tillverkas
exakt enligt måtten i ditt kök. Det förekommer alltid vissa avvikelser, dels måttavvikelser (särskilt hos stenprodukter), dels avvikelser i färg och struktur.
 MÅLTOLERANSER
Som tillverkare av dina bänkskivor förbehåller vi oss följande toleranser med avseende på uppmätning, tillverkning och installation av bänkskivan:
• Bänskivor +/– 2 mm
• Overhäng vid luckor +/– 2 mm
• Overhäng vid gavel +/– 2 mm
• Placering av ho +/– 2 mm
• Placering av spishäll +/– 2 mm
• Urskärningar +/– 2 mm
• Fogbredd 5 mm +/– 2 mm

VIKTIGT I SAMBAND
MED ATT VÅR INSTALLATION ÄR KLAR

Efter att vår installation är klar, inklusive fogning (om det har beställts), översänder vi en avslutsrapport direkt till den angivna mejladressen. Därefter betraktar vi det totala resultatet av installationen som godkänt, om vi inte får ett mejl i retur inom 3 arbetsdagar.

 

PROCESSEN HOS DIG: UNDER UPPMÄTNING
OCH INSTALLATION AV DIN NYA BÄNKSKIVOR

 

STEG 1INLEDANDE INFORMATION

När du har beställt ditt nya kök med bänkskivor, inklusive trygghetspaket, får du ett e-postmeddelande med information om vilken vecka butiken planerar att kunna mäta upp ditt kök.

STEG 2BOKNING AV UPPMÄTNING

Cirka 5 arbetsdagar innan vår uppmätare kommer hem till dig, kommer du att kontaktas per telefon med exakt datum för uppmätning. Vi bokar ett intervall på 4 timmar. Det betyder att vi till exempel kan ange att vi kommer mellan kl. 09:00 och 13:00.
Om du vill att montören kontaktar dig före besöket så avtalar du det i samband med telefonsamtalet. När tidpunkten för uppmätning är avtalad får du en bekräftelse på avtalad tid via mejl.

STEG 3: DINA FÖRBEREDELSER INFÔR UPPMÄTNINGEN

För att montören ska kunna göra en korrekt uppmätning,
är det viktigt att alla skåp, inklusive eventuella frisidor,
är fixerade. Den första som montören gör inför uppmätningen är att kontrollera att skåpen är korrekt monterade med max. 2 mm tolerans. Skåpen ska stå horisontellt och uppvisa en rät frontlinje. Ett trygghetspaket innefattar uppmätning och installation av bänkskivor och eventuella stänkskivor. Det omfattar alltså inte hyllor och liknande.

STEG 4UPPMÄTNING

Om montören i samband med uppmätningen konstaterar urskärningar, varierande bänkskivedjup eller liknande, som medför ändringar av bänkskivepriset som du har
fått av butiken kommer butiken att meddelas detta och uppdatera priset.
I samband med uppmätningen bedömer montören om det är möjligt att transportera in de färdiga bänkskivorna i bostaden.
Om tillgänglighetsförhållandena kräver användning av kran eller extra personal för transport och montering
på grund av bänkskivornas vikt eller storlek kommer de faktiska kostnaderna för detta att läggas till på priset.

STEG 5BOKNING AV MONTERINGSDAG

Efter uppmätning inleds tillverkning av bänkskivorna. Omkring 10 till 12 arbetsdagar* efter uppmätning är bänkskivorna klara för installation.
Cirka fem arbetsdagar före montering blir du kontaktad per telefon för ytterligare information om dag och tid för montering.
*) Med förbehåll för beställningsvaror, stålprodukter och tillverkningskapacitet. Räkna med längre leveranstider under högt belastade perioder, som t.ex. semestersäsonger.

STEG 6MONTERING

Vid montering, kommer det vanligtvis två montörer. Montörerna kommer först att kontrollera bänkskivorna med avseende på transportskador. Därefter monteras bänkskivorna, inkl. fogar vid ändar och bakkanter, förutsatt att väggarna är klara för fogning. Fogningen utförs alltid med svart, vit eller grå fogmassa. Om så har beställts planlimmas även hällen av installatören.
OBS: Installatören kopplar inte in vatten eller el.
Monteringsarbetet avslutas med avtorkning av bänkskivorna samt slutkontroll av bänkskivor och montering. Det är mycket viktigt att du skyddar golven eftersom våra montörer av säkerhetsskäl bär skyddsskor. Golvskyddet ska vara fast och halksäkert.