LOG IND
LOG UD

Kompaktlaminats livscykels

Påverkan på klimatförändringen i de olika livscykelfaserna