LOG IND
LOG UD

Laminats livscykels

Påverkan på klimatförändringen i de olika livscykelfaserna