LOG IND
LOG UD

Bæredygtighed.

For os – for dig

– og for fremtiden

Bordplader og bæredygtighed

DFI-Geisler er en del af den internationale køkkenkoncern Ballingslöv International. Vi følger derfor koncernens overordnede bæredygtighedsstrategi – samtidig med at vi følger vores hjerter og den sunde fornuft, der er en helt naturlig del af at være menneske og virksomhed på limfjordsøen Mors.
Overordnet tager vores mange bæredygtighedsinitiativer afsæt i 4 af FN’s 17 verdensmål.

 

For at kunne producere vores bordplader så ansvarligt som muligt arbejder vi løbende på at minimere vores energiforbrug, vores vandforbrug og vores spild.
Vi bruger i dag udelukkende grøn strøm på hele fabrikken, og mere end 80 procent af det procesvand, vi bruger til at producere stenbordpladerne, bliver renset og genbrugt.
Vi har desuden skiftet til LED-belysning i produktionsområder.
De indsatser, vi løbende har iværksat for at gøre produktionen og forbruget hos DFI-Geisler mere bæredygtigt (verdensmål 12), viser sig tydeligt i vores CO2-regnskab.
Siden 2018 har vi således hvert år dokumenteret vores carbon footprint for såvel Ballingslöv International som for DFI-Geisler.
bæredygtighedsrapport 2023 dk
DFI-Geislers mere end 220 medarbejdere er vores vigtigste aktiv, og derfor passer vi godt på dem.
For at vide om vi gør det godt nok, deltager vi hvert år i verdens mest anvendte medarbejderundersøgelse ”Great Place to Work”.
Samtidig har vi hele tiden fokus på sundhed, velvære og sikkerhed på arbejdspladsen.
Et godt eksempel er vores brug af bevægelseskonceptet OfficeFit, som giver kontormedarbejderne adgang til forskellige ergonomiske redskaber, fx kontorcykler.

 

træ og tømmer zoom

CO2-målsætninger

På koncernbasis har Ballingslöv en målsætning om at reducere det samlede CO2e-aftryk i 2022 med 40 procent sammenlignet med 2018. Herefter er ambitionen, at vi i 2030 yderligere har halveret koncernens aftryk i forhold til 2022.
Med de tiltag, vi gennemfører på Mors, forventer vi at opnå resultater, der er endnu bedre end koncernens mål.

Plantning af træer

Vi planter mindst et nyt træ for hver bordplade, vi producerer i massivtræ. Og det er mange …

Bæredygtig skovdrift 

Hver eneste træplade, der forlader fabrikken på Mors, er i dag FSC® -certificeret.
Det gælder såvel bordplader i massivtræ som vores standard sortiment i laminat.
Hvad spånpladerne angår, indeholder de i øvrigt mindst 75 procent renset affaldstræ fra danske genbrugspladser.

Livscyklusanalyser

Til dato er der udarbejdet livscyklusanalyser (LCA) med beregning af CO2e-emissionen for 6 af vores hovedprodukter: Komposit sten, Natur sten, Keramik, Kompakt Laminat, Laminat og Massiv træ. Det giver fuld transparens og gør det muligt for enhver køkkenkøber at vælge bordplade på et oplyst grundlag – også i forhold til bæredygtighed.
Både som virksomhed og individ skal man opføre sig ordentligt og behandle andre mennesker på en fair og respektfuld måde.
Den tilgang til verden er der som sådan ikke noget nyt i – og da slet ikke her på Mors.
Til gengæld er den som det seneste blevet nedfældet i et adfærdskodeks.
Et digert værk, der i detaljer beskriver, hvordan både vi og vores leverandører skal agere på forskellige områder.
Vores medarbejdere har alle skrevet under på, at de vil efterleve dette adfærdskodeks (Code of Conduct).
Det samme gælder de leverandører, som årligt sælger varer og ydelser til DFI-Geisler for over et vist beløb.
Hos tilfældigt udvalgte af disse leverandører får vi yderligere udført løbende kontroller (audits) af en tredjepart. Og der er ingen slinger i valsen; lever man ikke op til den aftalte adfærd, er samarbejdet med DFI-Geisler slut.