LOG IND
LOG UD

VORES

STRATEGI FOR

BÆREDYGTIGHED

På vej mod en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed handler om balance. I vores forbrug af ressourcer. I vores udledning af drivhusgasser. I måden vi producerer. Og i måden vi håndterer vores affald.
Hos DFI-Geisler arbejder vi hele tiden på at optimere alle de nævnte parametre. På at minimere de aftryk, som er en uafvendelig konsekvens af at producere bordplader.
Nu kunne vi selvfølgelige vælge den nemme løsning og lancere en ”grøn kollektion” med bordplader skabt af genbrugsmaterialer. Vi foretrækker imidlertid en anden vej. En vej, hvor vi med det bredest mulige fokus stræber efter at klima- og miljøoptimere vores kerneprodukter og de tilhørende processer. Og en vej, hvor vi foruden ressourceforbrug og indholdsstoffer kigger på produkternes holdbarhed ud fra devisen: Længere holdbarhed => reduceret forbrug => mindre aftryk.
Vi kalder det balanceret bæredygtighed. Helt enkelt.
”I de seneste år har vi arbejdet på at gøre bæredygtighed til en integreret del af vores forretningsstrategi. På den måde kan vi bidrage positivt til CO2-regnskabet og blive endnu mere bæredygtige end i dag.”

 

Lars Langkjær, adm. direktør
DFI-Geisler-direktør-Lars-Langkjær

Vores ambitioner og mål for en bæredygtig udvikling

Bæredygtighed er en integreret del af vores forretningsmodel. Som Skandinaviens førende bordpladeproducent har vi en størrelse og indflydelse, som giver os en unik mulighed for at gå forrest og præge markedet, vores kunder og vores leverandører i en mere bæredygtig retning. Vi tænker bæredygtighed bredt og ind i alt, hvad vi foretager os. Stort som småt.

Vi fokuserer på 3 kerneværdier:

VI PASSER PÅ
MILJØET

  • Cirkulært design
  • Reducering af CO2-udledning
  • Reducering af vandforbrug
  • Bæredygtigt skovbrug
mandogdame

VI PASSER PÅ
MENNESKER

  • Vi støtter medarbejdere
  • Vi støtter lokalområdet
overenskomst håndtryk

RESPEKTFULD
FORRETNINGSETIK

  • Ansvarlige medarbejdere
  • Ansvarligt samarbejde med leverandører

Vi passer på miljøet

kisspng-chart-graph-of-a-function-infographic-information-stock-market-5ac2c6f1e44102.1131968215227143539349

Reducering af CO2 udledning

Målet er at nedbringe CO2 udledning med 70% i 2022.
Baseline 2018 – 1.852 tons
Målet i 2022 – 555 tons
træ

Bæredygtigt skovbrug

Mål for 2021: 100% certificeret træ, spån og laminat
CO2-kompensering gennem skovbeplantning i lokalområdet.
2020-11-02_16-37-08

Cirkulært design

Målet er at mindske deponivarer og løbende finde cirkulære løsninger.
Alle laminat- og massivtræs produkter kan allerede indgå i cirkulære produktioner.
Dråber2

Reducering af vandforbrug

Der er installeret genvendingsanlæg, der nedsætter vandforbruget med op til 80%.
Der undersøges mulighed for brug af regnvand.

 

 

Vi passer på mennesker

adgang-forbudt

Arbejdsskader

Målet for altid: 0 skader om året
Resultat 2023 – 1 skade

 

smiley-glad

Medarbejdertilfredshed

Hvert år deltager vi i koncernens trivselsundersøgelse – Great Place to Work.
Safety first, er altid første prioritet.
by skilt

Lokalområdet

Vi støtter hvert år lokale sportsklubber, arrangementer og velgørenhed.
Vi har plantet den første firmaskov på Mors – DFI-Geisler skoven.
tale

Respektfuld forretningsetik

pexels-fauxels-3184418

Code of Conduct – leverandører

Mål 2022: Alle leverandører > 500t.dkk har underskrevet Code of Conduct
Baseline 2019: > 1 mio. dkk

 

jorden

Code of Conduct – medarbejdere

Alle medarbejdere underskriver Code of Conduct ved ansættelse.

En del af Ballingslöv International

Som en del af den internationale køkkenkoncern Ballingslöv International følger vi koncernens overordnede bæredygtighedsstrategi. Derudover følger vi vores hjerter og den sunde fornuft, der er en helt naturlig del af at være menneske og virksomhed på limfjordsøen Mors.
Læs Ballingslöv International’s bæredygtighedsrapport her

 

bæredygtighedsrapport 2023 dk