LOG IND
LOG UD

Naturstens livscyklus

Indvirkning på klimaændringer i de forskellige livscyklusfaser