LOG IND
LOG UD

Laminats livscyklus

Indvirkning på klimaændringer i de forskellige livscyklusfaser