LOG IND
LOG UD

Keramiks livscyklus

Indvirkning på klimaændringer i de forskellige livscyklusfaser