LOG IND
LOG UD

Kompositstens livscyklus

Indvirkning på klimaændringer i de forskellige livscyklusfaser