LOG IND
LOG UD

Sustainability

Hos DFI-Geisler har vi valgt at samarbejde med organisationen Weforest, der er garanter for at finde områder rundt i verden, som har brug for en ekstra indsats i forhold til skovrejsning.
Weforest har siden 2008 arbejdet med skovrejsning via projekter rundt i hele verden.
Weforest har sat et ambitiøst mål om at omdanne 250.000 ha skovlandskab med succes inden 2021, og genoprette 25.000 ha skove, hvilket svarer til ca. 25 millioner træer. De arbejder for at skabe en verden, hvor samfund og nationer bæredygtigt styrer deres skove og naturressourcer til gavn for vores klima, vores miljø og menneskeheden.

WeForest

“WeForest er et verdensomspændende initiativ der har til hensigt at operere i mange lande fordelt over hele kloden.
Ambitionen er på sigt, at være synlig og operativ i størstedelen af klodens lande, i form af beskyttelse af vores regnskove, reetablering af skovområder, udvikling og igangsættelse af vedvarende energikilder og grønne tiltag, CO2 neutralisering, miljø og vandrensningsprojekter samt beskyttelse af verdenshavene.”
Vil du vide mere: www.WeForest.org

DFI-Geisler planter træer i Indien.

Reetableringen af Tågeskoven i Khasi Hills.
I Indiens Meghalaya provins ligger “The wettest place on earth”, tågeskovene ved Khasi Hills. Regionen er præget af rig biodiversitet, hellige skove, ældgamle sten monolitter og mindre Khasi samfund. Området er kraftigt truet af nedbrydning og skovrydning. Projektet går ud på at bekæmpe skovrydning og reetablere skovområderne til gavn for både lokalbefolkning, natur og det globale klima.
Projektet har foruden en reetablering af de naturlige skovområder, også det formål at skabe bæredygtig levevis og økonomi for lokalbefolkningen, så områdets biodiversitet og Khasi samfund kan blomstre i fællesskab. Der arbejdes tæt sammen med lokalbefolkningen for at finde bæredygtige løsninger, så skovrydning til brænde og energibehov erstattes af energieffektive ovne og riskogere til områdets 5000 familier. En ændring af landbrugsteknikker og adfærd er en vigtig del af projektet.

Hvorfor Khasi Hills?

Khasi folket er traditionelt set knyttet tæt til områdets skove og de er afhængige af tågeskovene for brænde, medicin, mad og bolig. Khasi folket værdsætter skovene for deres rolle i beskyttelsen af floder, vandløb og dyreliv, ligesom de tildeler dem spirituel betydning.
Khasi folket er truet og risikere at miste deres levested, da skovene fældes for brænde, kul og græsmarker til kvæg. Meghalaya provinsens tågeskovene har international betydning, anerkendt som værende et af verdens vådeste områder og et biodiversitets ”Hotspot”.

Projektets målsætning.

• Reetablering af oprindelige skovområder
• Øget CO2 binding
• Skabe økonomisk udvikling
• Udbrede ligestilling og kvindeligt lederskab
• Jordbundsbeskyttelse
• Udvidelse af skovområde
• Udvidelse af levesteder for truede og fredede dyrearter

Følg projektet:

Træerne som plantes kan findes på følgende GPS koordinater:

GPS: 25°24’20.08″N/91°39’28.45″E