LOG IND
LOG UD

Hållbarhet

På DFI-Geisler har vi alltid varit inställda på att producera hållbart. För att synliggöra för slutkunden att vi fokuserar på hållbar produktion, lanserar vi en ny kampanj där vi planterar ett träd för varje bänkskiva i trä vi säljer. Det blir mycket konkret och tydligt för alla. Ett numrerat bevis på planteringen bifogas den individuella bänkskivan.
Kampanjen har utvecklats tillsammans med WeForest och projektet är Plan Vivo-certifierat.
Allt massivt trä som DFI-Geisler säljer är givetvis redan FSC-certifierat och härstammar följaktligen från ett hållbart skogsbruk.
WeForest
”WeForest är ett globalt initiativ med ambition att fungera i så många länder i världen som möjligt.
På lång sikt är ambitionen att vara synlig och operativ i de flesta av världens länder när det gäller att skydda våra regnskogar, återställa skogsområden, utveckla och lansera förnybara energikällor och gröna initiativ, CO2-neutralisering, miljö- och vattenreningsprojekt och skydd av världshaven.”
Vill du veta mer: www.globalclimateinstitute.com
DFI-Geisler planterar träd i Indien.
Återställandet av molnskogen i Khasibergen.
Molnskogarna i Khasibergen ligger i vad som beskrivs som världens våtaste plats, Meghalayas ekoregion. Regionen kännetecknas av rik biologisk mångfald, heliga skogar, gamla stenmonoliter och mindre Khasisamhällen. Området är allvarligt hotat av nedbrytning och avskogning. Projektet syftar till att bekämpa avskogning och återställa skogsområden till gagn för både lokalbefolkningen, naturen och det globala klimatet.
Förutom att återställa de naturliga skogsområdena, syftar projektet också till att skapa ett hållbart levnadssätt och en hållbar ekonomi för lokalbefolkningen, så att områdets biologiska mångfald och Khasifolket kan utvecklas och blomstra i ömsesidig gemenskap. Man bedriver ett nära samarbete med lokalbefolkningen för att hitta hållbara lösningar, så att skogsavverkning för ved och energibehov ska kunna ersättas av energieffektiva spisar och riskokare till områdets 5000 familjer. En viktig del av projektet är att förändra tekniken och sättet man brukar jorden på.
Varför Khasibergen?
Khasifolket har traditionellt haft en nära anknytning till områdets skogar, och molnskogarna innebär tillgång till ved, medicin, mat och boplatser. Skogarna är till skydd för floder, vattenströmmar och vilda djur, men de har också en mera andlig betydelse.
Khasifolket är hotat och riskerar att förlora sin hemvist eftersom skogarna avverkas för ved, kol och betesmarker för boskap. Meghalaya-provinsens molnskogar har internationell betydelse. Det är ett av världens regnigaste områden och har utsetts till ett av den biologiska mångfaldens ”hotspot”.
Syftet med projektet.
– Återställa ursprungliga skogsområde
– Öka koldioxidbindningen
–  Skapa ekonomisk utveckling
– Verka för jämställdhet och kvinnligt ledarskap
– Markskydd 
– Utöka skogsområden• Utöka livsmiljöerna för hotade och skyddade arter
Följ projektet:
Träden som planteras kan hittas på följande GPS-koordinater:
GPS: 25°24’20.08″N/91°39’28.45″E