LOG IND
LOG UD

Water recyling

Hos DFI-Geisler passer vi på naturens ressourcer ved at udnytte bygge-, anlægs- og industriaffald i nye sammenhænge, ligesom vi løbende udvikler nye metoder til genanvendelse og genbrug.
Efter i en periode at have undersøgt forskellige muligheder for at genanvende affald og restprodukter i produktionen, kunne vi i juni 2020 tage vores nye vand-genvindingsanlæg i brug.
Anlægget består af en buffertank med en kapacitet på hele 17.000 liter. Dermed kan vi genbruge størstedelen af vandet fra vores skærende værktøjer i stenafdelingen og hvert år spare, hvad der svarer til vandforbruget i 100 husstande!
Det gavner ikke alene miljøet, men luner også på bundlinjen.
Vi stopper imidlertid ikke her. Målet er således at reducere det nuværende vandforbrug fra vores skærende værktøjer i stenafdelingen med minimum 80 procent.
116096855_162570618688861_1333889059653317062_o