LOG IND
LOG UD

Water recyling

På DFI-Geisler värnar vi om naturresurserna genom att dra nytta av bygg-, anläggnings- och industriavfall i nya sammanhang, precis som vi kontinuerligt utvecklar nya metoder för återvinning och återanvändning.
Efter att ha undersökt olika alternativ för återvinning av spill och restprodukter i tillverkningen under en period, kunde vi ta vår nya vattenåtervinningsanläggning i bruk i juni 2020.
Anläggningen består av en bufferttank med en kapacitet på hela 17.000 liter. Därmed kan vi återanvända det mesta av vattnet från våra skärverktyg i stenavdelningen och varje år spara vad som motsvarar vattenförbrukningen i 100 hushåll!
Det gynnar inte bara miljön, det ger också svarta siffror på nedersta raden i bokslutet.
Men vi stannar inte här. Målet är alltså att minska den nuvarande vattenförbrukningen från våra skärverktyg i stenavdelningen med minst 80 procent.
116096855_162570618688861_1333889059653317062_o