LOG IND
LOG UD

DFI-GEISLER TRYGHEDSPAKKE

En Tryghedspakke er en ydelse, som inkluderer opmåling og montering af bordplader.
Bordpladerne er en vigtig del af dit nye køkken og vi vil gerne, at du er bekendt med hele processen omkring Tryghedspakken og med dette hæfte ønsker vi, at informere om, hvordan en Tryghedspakke fungerer.
Køkkenskabene skal være monteret, før vi kan gå i gang. En uddannet montør vil derefter komme hjem til dig for at tage mål til dine nye bordplader (kun ved Tryghedspakke 1 ).
Efter kontrolmålene er foretaget, produceres dine bordplader efter vores opmålinger. 10-12 arbejdsdage* senere kommer montøren tilbage og monterer de specialtilpassede bordplader, som passer til lige netop dit køkken.
*) Med forbehold for skaffevarer, stålordrer samt produktionskapacitet. Der må også forventes længere leveringstid i spidsbelastede perioder som fx ferieperioder.

TOLERANCER

Ved Tryghedspakker bliver din bordplade produceret, efter netop de mål dit køkken har. Der vil altid være nogle tolerancer både måltolerancer (navnlig i stenprodukter), afvigelser i farver og struktur.
 MÅLTOLERANCER
Som producent af dine bordplader overholder vi nedenstående tolerancer ved opmåling, produktion og montering af din bordplade:
• Bordplader +/– 2 mm
• Overhæng ved låger +/– 2 mm
• Overhæng ved gavl +/– 2 mm
• Placering af vask +/– 2 mm
• Placering af kogeplade +/– 2 mm
• Udskæringer +/– 2 mm
• Fugebredde 5 mm +/– 2 mm

VIGTIGT I FORBINDELSE MED FÆRDIGGJORT MONTERING

 Når vores montering er færdiggjort inkl. fugning (hvis det er bestilt), fremsender vi en afslutningsrapport til forhandler og kunde, såfremt mailadresse er opgivet.
Herefter betragtes monteringen for godkendt. Måtte der være kommentarer til monteringen, skal dette sendes hertil indenfor tre hverdage.

OPMÅLING OG MONTERING AF

DINE NYE BORDPLADER

STEP 1FØRSTE INFORMATION

Når du har bestilt dit nye køkken med bordplader inkl. Tryghedspakke, vil vi fremsende en e-mail med information om hvilken uge butikken antager, at de er klar til opmåling af dit køkken.

STEP 2BOOKING AF OPMÅLINGEN

Cirka 5 hverdage før vores opmåler kommer hjem til dig, vil du blive kontaktet telefonisk med den præcise dato for opmåling. Vi booker i intervaller på 4 timer.
Det vil sige, at vi f.eks. meddeler, at vi ankommer mellem kl. 09.00 og 13.00.
Hvis du ønsker, at montøren kontakter dig før besøget, så aftales dette ved telefonopkaldet. Når tidspunktet for opmålingen er aftalt, vil du via mail modtage en bekræftelse på det aftalte tidspunkt.

STEP 3DIN FORBEREDELSE FØR OPMÅLINGEN

For at montøren skal kunne lave en korrekt opmåling, er det vigtigt, at alle skabe inkl. eventuelle frisider er fast- monteret. Det første montøren gør inden opmålingen, er at kontrollere, at skabene er korrekt monteret med maks. 2 mm tolerance. Skabe skal stå i vatter og på en ret linje
i forkanten. En Tryghedspakke omfatter opmåling og montering af bordplader samt eventuelle stænkpaneler, en tryghedspakke omfatter derfor ikke eventuelle hylder eller lignende.

STEP 4OPMÅLINGEN

Hvis montøren under opmålingen hos dig opdager udskæringer, ændrede bordpladedybder, el.lign., der medfører ændringer i bordpladeprisen, som du allerede har fået fra butikken, vil butikken blive informeret omkring dette og opdatere prisen.
Montøren vil også under opmålingen vurdere, om det er muligt, at få de færdige bordplader ind i boligen. Såfremt adgangsforholdene gør, at det bliver nødvendigt at benytte kran eller ekstra flyttefolk til indbæring/ pålægning pga. fx vægt eller størrelse på bordpladen, vil de faktiske omkostninger til dette komme som et tillæg i prisen.

STEP 5:  BOOKING AF MONTERINGSDAG

Efter opmålingen af køkkenskabene, sættes bordpladerne i produktion. Cirka 10-12 hverdage* efter opmålingen er bordpladerne klar til montering.
Cirka fem arbejdsdage før monteringen kontaktes du igen telefonisk for nærmere aftale omkring dag og tidspunkt for monteringen.
*) Med forbehold for skaffevarer, stålordrer samt produktionskapacitet. Der må også forventes længere leveringstid i spidsbelastede perioder som fx ferieperioder.

STEP 6MONTERING

Ved monteringen vil der normalt komme to montører. Montørerne vil som det første kontrollere bordpladerne for eventuelle fragtskader. Derefter monteres bordpladerne inkl. fuger ved endekanter og bagkanter, såfremt væggene er klar til fugning. Der fuges altid med enten en sort, hvid eller grå fugemasse. Såfremt det er bestilt, planlimes kogeplade også af montøren.
BEMÆRK: Montøren tilkobler ikke vand eller strøm.
Montagen afsluttes ved at aftørre bordpladerne samt udføre en slutkontrol af bordpladerne og monteringen. Det er meget vigtigt, at I husker at afdække jeres gulve, da vores montører af sikkerhedsmæssige grunde vil være iført sikkerhedssko. Afdækningen skal ligge fast og være skridsikker.