Profiler

Følgende profiler fra DFI-GEISLER er specielt velegnede til træbordplader.

Forkanter

Bagkanter