Sommerferie 2019
21. June 2019
Show all

Leveringsproblemer – Intra vaske

Leveringsproblemer – Intra vaske

I forbindelse med flytningen af produktionen af Frame og Omnia vaskene fra Intra Norge til Intra’s fabrik i Sverige, er der desværre opstået store leveringsproblemer for Intra.

Intra har ikke overholdt de bekræftede leveringsterminer i den seneste tid. Det får nu desværre konsekvenser for vores leverancer, og medfører, at vi er nødsaget til at spærre for nye ordrer i de berørte modeller. Nedenfor et overblik over hvilke modeller der er berørt og først mulige afsendelsesdato for nye ordrer:

Frame 520                                                      tidligst afsendelse 02.08.19

Frame 155                                                       tidligst afsendelse 23.08.19

Frame 97 D (højre/venstre model)                 tidligst afsendelse 23.08.19

Frame 97 SH (højre/venstre model)               tidligst afsendelse 23.08.19

Frame 97 SXH (højre/venstre model)            tidligst afsendelse 23.08.19

Omnia 60 SH (højre)                                       tidligst afsendelse 23.08.19

Omnia 97 D (højre/venstre model)                 tidligst afsendelse 23.08.19

Omnia  97 SH (højre/venstre model)             tidligst afsendelse 23.08.19

Omnia 97 SX (højre/venstre model)              tidligst afsendelse 23.08.19

Butikker med allerede bekræftede ordrer som er berørt af Intras leveringsproblemer vil blive kontaktet direkte fra vores salgskontor.

Vi beklager de problemer dette måtte medfører, og henviser til vores prisliste og vores hjemmeside for at finde alternativer til ovenstående vaskemodeller.

Med venlig hilsen

DFI-Geisler

______________________________________________________________________________

ENGLISH

Delivery problems – Intra sinks

The relocation of the production of Frame and Omnia sinks from Intra Norway to Intra’s factory in Sweden, has unfortunately caused major delivery problems for Intra.

Intra has not complied with the confirmed delivery dates in the recent weeks. Unfortunately it has consequences for our deliveries, and means that we have to block new orders in the affected models. Below an overview of which models are affected and the first possible date of shipment for new orders:

Frame 520                                                         first shipment date 02.08.19

Frame 155                                                        first shipment date 23.08.19

Frame 97 D (right / left  model)                        first shipment date 23.08.19

Frame 97 SH (right / left  model)                      first shipment date 23.08.19

Frame 97 SXH (right / left  model)                   first shipment date 23.08.19

Omnia 60 SH (right model)                               first shipment date 23.08.19

Omnia 97 D (right / left  model)                        first shipment date 23.08.19

Omnia  97 SH (right / left  model)                     first shipment date 23.08.19

Omnia 97 SX (right / left  model)                      first shipment date 23.08.19

Shops with already confirmed orders affected by Intras delivery problems will be contacted directly from our sales office.

We apologize for the inconvenience this may cause and refer to our price list and our website to find alternatives to the above models.

Best regards

DFI-Geisler