Profiler

Følgende profiler fra DFI-GEISLER er spesielt velegnet til stålbordplater.