Profiler

Følgende profiler fra DFI-GEISLER er spesielt egnet til bordplater av komposittstein.