LOG IND
LOG UD

Profiler

Følgende profiler fra DFI-GEISLER er spesielt velegnet til dekton.

10 mm tykkelse fås med kant 20,
20 mm / 30 mm / 40 mm er med SG-kant.