LOG IND
LOG UD
pexels-fauxels-3184418

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Klicka här för att rapportera ett visselblåsarärende eller skriv in följande adress i din webbläsare:
https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

För mer information om:

Vårt visselblåsarsystem är ett slutet system som tillhandahålls av den oberoende externa tredje parten WhistleB Whistleblowing Centre AB (”WhistleB”). Systemet är helt fristående från vårt intranät och vår webbplats. Alla meddelande krypteras. För att säkerställa anonymiteten hos avsändaren sparar WhistleB inte IP-adresser eller annan meta-data.