LOG IND
LOG UD

Grönare bänkskivor

På DFI-Geisler vilar vi inte på lagrarna. Tvärtom arbetar vi ständigt för att göra produkterna ännu mer miljövänliga och hållbara. Det var därför också ett stort och viktigt steg när vi som den första danska tillverkaren av bänkskivor erhöll en FSC-certifiering för samtliga våra laminatbänkskivor.

Grönare bänkskivor

Sedan september 2020 har DFI-Geisler uteslutande använt FSC-certifierade spånskivor vid tillverkning av bänkskivor i laminat. Och eftersom vi skickar ut nästan 60.000 bänkskivor från fabriken varje år, och eftersom dessa skivor utgör ungefär hälften av den totala försäljningen, bidrar FSC-certifieringen i hög grad till att göra produktionen av bänkskivor ännu grönare.
De nya certifierade spånskivorna tillverkas huvudsakligen av lim och träspån. Spånen kommer dels från FSC-certifierade skogar och dels från en ständigt ökande andel återvunnet trä.
Skivorna produceras i Danmark. Det minskar transporten avsevärt och bidrar ytterligare till att sänka CO2-avtrycket.

Grönare massivt trä och spånskivor

Redan 2013 fick DFI-Geisler en FSC-certifiering för alla bänkskivor vi tillverkar i olika sorter av massivt trä.
Genom att löpa linan fullt ut och uteslutande använda FSC-certifierat trä, både som massivt trä och spånskivor, lever vi nu upp till konsumenternas förväntningar i ännu högre grad. Inte bara vad gäller kvaliteten, utan också vad gäller det faktum att varenda bänkskiva tillverkas på ett miljömässigt klokt och hållbart sätt.

Vad är FSC®?

FSC är ett internationellt erkänt märkningssystem för trä och papper. Systemets syfte är att främja hållbart skogsbruk och ekonomisk livskraft i skogarna runt om i världen, samt fokusera på säkerhet, lönevillkor och sociala rättigheter för skogsarbetarna.
FSC_C103224_Promotional_with_text_Portrait_BlackOnWhite_r_EDi01U