LOG IND
LOG UD

Det är sunt förnuft att återvinna

På DFI-Geisler är vi glada över vårt avfall

Vi kommer från ett område där man inte gillar att slänga saker. Därför har det alltid varit självklart för oss att undersöka om vårt avfall kan skapa värde. Och hur.

8 av 10 bänkskivor i laminat har haft ett tidigare liv

Varje år producerar vi 60.000 uppsättningar bänkskivor i laminat till kökskunder i Danmark, Norge och Sverige. När laminatavdelningen har städat upp efter dagens produktion, skickar vi restmaterialet till Djursland, där företaget Kronospan – Novopan Træindustri, omvandlar avfallet till nya spånskivor. Dessa returneras sedan tillbaka till Mors för att bli nya bänkskivor. Och så fortsätter cirkeln.

 

I dag använder och återvinner vi nära nog allt vårt träspill. Det hållbara resultatet av den strategin är att 8 av 10 bänkskivor av laminat från DFI-Geisler har haft ett tidigare liv och ingår därmed i det cirkulära kretsloppet.

Andra återvinningsåtgärder

  • Spill från stenproduktionen krossas och används som vägfyllning.
  • Frigolitavfall förvandlas till nya frigolitprodukter.
  • • Spill från våra ABS-kanter återvinns till nya produkter.

 

 

 

Se vår videopresentation

Vår cirkulära strategi säkerställer att vi får ut maximalt av våra resurser. Samtidigt skapar vi ekonomisk tillväxt och minimerar de negativa miljökonsekvenserna.