LOG IND
LOG UD

Kvartsit

Ursprung

Kvartsit, eller quartzite, är en naturligt förekommande stensort. Den är en så kallad metamorf bergart, vilket innebär att den har bildats genom omvandling av en annan bergart. Stenen börjar som sandkorn, till exempel från en strand eller flod. Med tiden komprimeras kornen och blir till sandsten. Sandstenen begravs därefter djupt under jordens yta i många miljoner år. Där utsätts den för extremt tryck och värme. Sandkornen pressas därför ihop så hårt att de smälter samman med varandra.
Och det har gjort att kvartsitstenen fått sin höga hårdhet. Namnet kvartsit indikerar det höga innehållet av kvarts men också den höga graden av härdning under bildningsprocessen.
Du ser här ett stenbrott som utvinner Mont Blanc-stenarna. De stora blocken är redo för transport. Dessa skärs senare i tunnare plattor som senare blir bänkskivor
Här är en bild av ett stenbrott där Belvedere-stenarna bryts. Man ser tydligt den stora variationen i färger och struktur på de olika platserna i berget.
Stenarna utvinns från bergssidor i bland annat Afrika och Brasilien. ”Mont Blanc” och ”Pacific Gray” kommer från stenbrott i delstaten Bahia i Brasilien, och ”Taj Mahal” bryts i delstaten Ceará. ”Belvedere” kommer från Angola i Afrika.
Vid stenbrotten spränger och skär man ut stenen ur berget i flera ton tunga block. De fraktas sedan till Europa där de skärs i tjocklekar passande för bänkskivor och slipas.

Kännetecken

Bänkskivor av natursten har en naturligt förekommande variation i mönster, ådringar och färger. Karaktäristiskt för kvartsitstenar, till skillnad från exempelvis granit, är färgen och strukturen i mineralerna.
Kvartsit kan ha en rad olika färger från svart till vitt med vackra ådringar som löper kors och tvärs över skivorna i olika kontrasterande färger. Dessa bildas under de många åren under varierat tryck och en slumpmässig mängd järnoxid, kiseldioxid och andra mineraler, som finns med och ingår när de unika stenarna skapas. Det kan också finnas så kallade ”glasådror” som kan förväxlas med sprickor i stenen, men dessa ådringar gör inte stenen svagare. De är en naturlig del av stenen och utgör därför ingen berättigad grund för reklamation.

Belvedere

Belvedere

Pacific Grey

pacific grey

Mont Blanc

mont blanc

Taj Mahal

Taj mahal
En naturlig del av natursten är förekomsten av små fördjupningar, hål och luftfickor som inte går att undvikas. Det är inte alltid som dessa kan fyllas igen, och små ojämnheter måste man räkna med.
När man väljer stentyp från mindre prover eller bilder är det väldigt viktigt att vara medveten om att det kan vara stor skillnad mellan provet och den riktiga stenbänkskivan, eftersom alla obearbetade skivor är olika. Det kan finnas stora fält med skimmer och ådringar, liksom stora områden med mer homogena färger. Den här skillnaden måste man acceptera.

Ovan syns de 4 kvartsitstenar som vi har i vårt sortiment. På vår hemsida under sortiment kan du se exempel på hela skivor av de olika typerna.

Egenskaper

Kvartsit har hårdhet 7 på Mohs hårdhetsskala vilket är lite hårdare än granit, som ligger på hårdhet 6. Det betyder att kvartsit är rejält hållbar.
Kvartsit tål bara värme en kort stund, så använd alltid värmeunderlägg. Stenen tål kontakt med sura livsmedel som citron och vinäger. Kvartsit repas inte så lätt, men använd alltid skärbräda. Var medveten om att repor alltid syns tydligare på mörka stenar.
Man kan därför använda bänkskivan dagligdags utan några problem. Se dock alltid till att använda skärbrädor och värmeunderlägg.

Mohs hårdhetsskala

Används av geologer för att jämföra hårdheten mellan mineraler eller stenar. Ett mineral kan repas av andra mineraler med större hårdhet.
Det rekommenderas att kvartsit rengörs och underhålls på samma sätt som andra naturstenar.
Se underhållsinstruktionerna på vår hemsida.
Stenen torkas av med en väl urvriden trasa som först fuktats i varmt vatten. Natursten tål de flesta rengöringsmedel men se till att ta bort kalkborttagningsmedel, klorin och alkoholer snarast efter användning. Sura vätskor bör inte lämnas kvar under någon längre tid.
För att inte olika typer av fett ska tränga ner i stenen, är det viktigt att smörja in den. Använd den medföljande stenoljan. Speciellt om ytan är matt. Akemi Antifläck kan användas för att försegla alla slags stenytor. Ytan måste först rengöras noggrant. För grundläggande rengöring kan Akemi Stenrengöring användas.