LOG IND
LOG UD

Natursten

Natursten är ett naturmaterial som utvinns i stora block som sedan sågas ut och fräses med millimeterprecision till önskad form efter din individuella önskemål. DFI-GEISLERs natursten håller högsta kvalitet och har valts ut med omsorg från stenbrott världen över.
Alla bänkskivor tillverkas på vår högteknologiska produktionsanläggning. I kombination med vår stora erfarenhet och expertis får du en personlig bänkskiva som håller länge.

Marmor

Quartzite