LOG IND
LOG UD

Natursten inspiration

Natursten är ett naturmaterial som utvinns i stora block som sedan sågas ut och fräses med millimeterprecision till önskad form efter din individuella önskemål. DFI-GEISLERs natursten håller högsta kvalitet och har valts ut med omsorg från stenbrott världen över.