Profiler

Følgende profiler fra DFI-GEISLER er specielt velegnede til Corian-bordplader.

Core

Corian