LOG IND
LOG UD

20.000 nye træer på Mors

Med vores nye folkeskov vil vi bidrage positivt til CO2-regnskabet og blive en endnu mere bæredygtig virksomhed

Som et vigtigt element i vores strategi for at reducere DFI-Geislers CO2-aftryk ønsker vi at støtte den lokale natur. Vi er derfor i fuld gang med at planlægge en folkeskov på Mors. Og vel at mærke en skov, som ud over at optage en masse CO2 fra luften også vil være til glæde for vores medarbejdere, deres familier og andre i lokalområdet.

Grønnere produktion

Hvert år producerer DFI-Geisler et stort antal bordplader i massivtræ. Og det var på den baggrund, at vi fik idéen om at give tilbage til naturen med de planlagte 20.000 nyplantede træer i folkeskoven og på den måde bidrage positivt til CO2-regnskabet.
I øjeblikket er vi i dialog med det danske skovprojekt Growing Tree Network Foundation, som er kendt for at plante folkeskove i Danmark. Vi forventer således at etablere skoven i samarbejde med Growing Tree Network, hvor stifterne er begejstrede for DFI-Geislers tiltag:
”Vores kære Moder Jord har brug for rigtigt mange nye skove, og det faktum, at der nu også i fremtiden kan tilplantes på private jorde, hjulpet af midler fra private, fonde og virksomheder, er en kæmpe ”svar-nøgle” med eksponentiel hjælpefaktor. Skal kommuner, staten, virksomheder og private nå et reduktionsmål på 70 pct. i CO2-udledningen, vil skovrejsning på private jorde også med firma- og folkeskove blive ekstremt vigtig.”

20.000 træer … til en begyndelse

Vi starter med at plante ca. 20.000 træer. Det kræver god plads, så vi leder lige nu efter en lodsejer eller landmand med ca. 5 ha ledig jord, som er egnet til at plante skov på.
Lodsejeren vil som et led i samarbejdet få brugsret til skoven og desuden eje træerne. Kort sagt får lodsejeren en skov foræret, blot med en tinglysning om, at skoven skal have offentlig adgang, nu og i al tid frem.